We reiken je gezin hefbomen aan om terug in balans te komen

Gezinstherapie

‘samen beluisteren we in alle openheid de gevoelens en ervaringen van elk gezinslid’

Door bepaalde situaties kan je gezin uit evenwicht raken en is het nodig om daar samen iets aan te doen. In gezinstherapie werken we vanuit het inzicht dat het gedrag van de ene altijd invloed heeft op het gedrag van de andere. Samen gaan we op zoek naar patronen en posities die leven in je gezin en naar het effect dat ze hebben op persoonlijke emoties, reacties en ervaringen.

We denken dan aan thema’s als:
  • veranderingen en spanningen in gezinssituaties zoals: bij een echtscheiding, het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin, een ernstige ziekte, het verlies van een gezinslid,…
  • problemen met communicatie, veel ruzies en/of (verbaal) geweld in je gezin
  • verschillende opvoedingsstijlen van ouders
  • problemen in de relatie tussen ouder en kind
  • (seksueel) misbruik in het gezin
  • ...

In gezinstherapie kiezen we geen kant voor één of meerdere gezinsleden. We beoordelen of veroordelen geen meningen of gevoelens. De ervaringen en emoties van elk gezinslid kunnen aan bod komen in alle openheid. We hebben er aandacht voor dat dit op een veilige manier kan gebeuren. Om die reden werken we in gezinstherapie graag met het hele gezin. Uit ervaring weten we dat dit niet altijd mogelijk is. Soms starten we met een deel van het gezin en sluiten de andere gezinsleden later aan, soms ook niet. Daarnaast is het soms nodig om intensiever met een deel van het gezin te werken, of kunnen andere familieleden aansluiten (bv. grootouders).

Het aantal sessies en de frequentie is afhankelijk van je hulpvraag. We bepalen steeds in overleg hoe de behandeling er zal uitzien.

In gezinstherapie reiken we je hefbomen aan om als gezin een nieuw evenwicht te vinden. We hopen elk gezinslid een plaats te bieden om in alle veiligheid te communiceren vanuit het hart. Dit kan nieuwe inzichten creëren en zorgt bovendien voor meer verbinding met elkaar.