Bij ons kan je jezelf herbronnen en groeien naar de toekomst

In persoonlijke gesprekken zullen we proberen datgene wat je momenteel hindert, terug in beweging te krijgen. We zullen heel zorgvuldig te werk gaan met veel respect voor je eigenheid en je levensverhaal. Het wordt een boeiende en unieke ontdekkingstocht, waarbij het heel belangrijk is, dat je je op je gemak voelt bij ons. We dragen er zorg voor dat je je gehoord en geaccepteerd voelt.

‘samen verbinden we je ervaringen met je zoektocht naar de toekomst’

Individuele therapie

Soms zullen onze gesprekken moeilijk en confronterend zijn, maar tevens humoristisch en bevrijdend.

We bieden geen oplossingen, maar ondersteunen je in je uniek therapeutisch proces. We zoeken samen naar mogelijkheden en hulpbronnen waardoor je zelf oplossingen kan bedenken of beslissingen kan nemen. Op die manier kan je (opnieuw) in contact komen met wie je in wezen bent en voeling krijgen met je groeimogelijkheden en krachten.

We proberen op een gepaste manier samen naar oplossingen te zoeken en/of perspectieven aan te reiken bij volgende klachten:

 • angst en trauma
 • hooggevoeligheid
 • laag zelfbeeld
 • burn-out
 • verslaving
 • zelfmoordgedachten en -pogingen
 • depressieve klachten
 • automutilatie
 • onverwerkte rouw en verlieservaringen
 • aandachtsproblemen
 • woede, pijn en verdriet
 • genderproblematiek

In de individuele therapie wordt er niet enkel gepraat, maar gaan we soms ook creatief aan de slag.

We hebben niet alleen aandacht voor je probleem, maar zijn ook zorgzaam voor je omgeving. We betrekken in sommige gevallen je partner, of andere voor jou belangrijke personen, in de behandeling.

De duur van de therapie kan kort of een langdurig proces zijn.

In de individuele therapie reiken we je perspectieven aan om anders naar je klachten of zorgen te kijken. We hopen dat je in onze gesprekken opnieuw verbinding maakt met je intuïtie en waarden, zodat je net als de giraf, gracieus, op je toekomst af gaat.