Als je hoofd of dat van je kind vol vragen zit, dan helpen we je graag

Worstel je als jongere met enkele vragen?

Voel je je soms verdrietig of bang? Of ben je verlegen of eerder druk? Heb je last van stress? Dan kan therapie en extra begeleiding je helpen om meer zelfzeker te worden, rustiger te reageren, jezelf beter te begrijpen, meer sociaalvaardig te zijn of het verlies van iemand te verwerken. In de therapie gaan we met behulp van gesprekken, spel en creatieve methodieken aan de slag.

Coaching

‘je kunt bij ons terecht met al je vragen, zorgen, gevoelens & angsten’

Maak je je zorgen over je kind?

Ook dan kan je met je kind bij ons terecht. Je kind staat echter niet alleen, het is verbonden in vele relaties en in de eerste plaats met jou als ouder. Daarom wordt de kindertherapie gecombineerd met oudergesprekken. Je kind kan over zijn kleine en grote zorgen leren praten en zo meer zicht krijgen op zichzelf in relatie tot anderen. In de eerste gesprekken schenken we veel aandacht aan de vertrouwensrelatie met je kind en met jou als ouder.

Wanneer je kind zich niet goed in zijn vel voelt – en bv. angstig, verdrietig of boos is – gaan we op zoek naar hoe dit zou kunnen komen, en tegelijkertijd kijken we samen naar de toekomst. We zoeken naar steunbronnen en mogelijke oplossingen die aansluiten bij de eigenheid van je kind en je gezin. En dit via spel, gesprekjes, creatieve activiteiten of studiebegeleiding.

We geven therapie en begeleiding aan kinderen en jongeren met:

 • autisme
 • aandachts- en concentratieproblemen (AD(h)D)
 • faalangst
 • stress
 • lichamelijke klachten (o.a. buikpijn, hoofdpijn, flauwvallen,...)
 • HSP (hoogsensitiviteit)
 • emotionele moeilijkheden: depressie, stress
 • ...

Of in verband met:

 • rouw
 • trauma
 • scheiding, verlieservaring en rouw
 • pesten
 • sociale vaardigheden
 • boosheid
 • slaapproblemen
 • ...

Naast de ouders zijn er ook anderen die in relatie staan tot je kind en wiens hulp en steun noodzakelijk kunnen zijn. We bekijken steeds of het nodig en wenselijk is de omgeving te betrekken bij de therapie: grootouders, andere zorgdragers,… Dit gebeurt altijd in samenspraak en op maat. Zo kan het ook zinvol zijn samen te werken met de school. Observatie op school, deelname aan een schooloverleg of samenwerking met het CLB behoren tot de mogelijkheden.

In de kindertherapie willen we je kind helpen om zichzelf beter te begrijpen en opnieuw te vertrouwen in zijn eigen kracht. Een kind heeft hierbij steun nodig. Op die manier kan het groeien, zoals een giraf met zijn poten stevig op de grond.