Contact met ons opnemen?

Hulp vragen doe je niet elke dag en het is bijgevolg niet altijd gemakkelijk om de stap naar hulpverlening te zetten.

Aangezien we de telefoon niet kunnen beantwoorden als we in therapiegesprek zijn, kan je het best contact met ons opnemen via het aanmeldingsformulier of iets inspreken op de voicemail van het algemeen nummer (+32 474 31 92 14). We bellen jou dan zo vlug mogelijk terug om een datum te prikken voor een kennismakingsgesprek.

In dit verkennend gesprek nemen we de tijd om samen te onderzoeken waarmee je zit of waardoor je vastloopt en wat de begeleiding voor jou/jullie zou kunnen betekenen.

Je kan dan ook voelen of het klikt met jouw therapeut en haar manier van werken. Indien dit niet het geval is, mag je dat altijd aangeven.

We bepalen samen de frequentie (wekelijks, tweewekelijks) van de therapie, een stuk rekening houdend met je behoeften, je budget… De frequentie kan aangepast worden tijdens de duur van de therapie. Hoelang de therapie duurt of hoeveel sessies er nodig zullen zijn, is niet te voorspellen.

We streven naar een begeleiding op maat: zo kort als mogelijk, zo diepgaand als nodig.

Duur consultatie

Dit varieert van 1 uur (individueel gesprek, schoolobservatie en -overleg) tot 1 uur ½ (koppel-, gezinsgesprek of intake).

Ziekenfondsen en terugbetalingsmogelijkheden

Sommige ziekenfondsen, werkgevers of sociale diensten voorzien een beperkte terugbetaling. Sommige hospitalisatie- en/of verzekeringspolissen dekken bepaalde kosten. Je kan dit het best navragen bij je verzekeringsagent.

Toch iets tussengekomen? Annuleren van een afspraak

Als je niet kan komen of later zou zijn, verwittig dan altijd je therapeut via haar GSM. We willen graag iedereen helpen. Voor een laattijdig geannuleerde afspraak (minder dan 24 u op voorhand) mag de therapeut 30 euro aanrekenen. We doen er alles aan om je therapie zo snel mogelijk op te starten.

(H)eden ontvangstruimte