Als mist je relatie omsluimert, dan zijn we graag de frisse wind

Als koppel heb je vaak de indruk dat de intense, harmonieuze relatie die je in het begin had, verdwenen is. Vaak is er alleen nog plaats voor discussies, kritiek en is er geen ruimte voor aandacht en affectie. Dit kan te wijten zijn aan veranderingen binnen je relatie of je naaste omgeving.

Mogelijke oorzaken zijn:

  • nieuw samengesteld gezin
  • onenigheid over de opvoeding/verschillende opvoedingsstijlen
  • wantrouwen, jaloezie, vreemdgaan, geweld
  • teveel afstand/te weinig verbondenheid, onbegrip
  • seksuele problemen
  • invloed van ingrijpende gebeurtenissen
  • rolconflicten en communicatieproblemen
  • zichtbaar/onzichtbaar verlies en de impact ervan

Hierdoor kan je relatie in een negatieve spiraal terecht komen waarbij emoties soms hoog oplopen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn (verdriet, angst), waar we in de relatietherapie mee aan de slag gaan.

‘samen werken aan een betere toekomst voor je relatie’

Relatietherapie

We werken vooral vanuit het EFT-model (Emotionally Focused Therapy). Dit is een therapiemodel dat liefde en emoties centraal stelt en gebaseerd is op de hechtingstheorie. De therapie streeft naar een verbeterde emotionele omgang en verbinding binnen de relatie. We gaan samen op zoek naar de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. We proberen het patroon te ontrafelen en ieders aandeel zichtbaar te maken. Daardoor ontstaat er ruimte voor zachtheid en begrip en kan er opnieuw emotionele verbinding komen.

Met relatietherapie willen we je begeleiden om je relatie opnieuw te verstevigen. Door ruimte te geven aan datgene dat aanwezig is en door communicatie vanuit het hart mogelijk te maken, zoeken we samen een weg naar meer harmonie en verbinding tussen jou en je partner.