Leer (H)eden kennen

We zijn een team van warme, maar tevens deskundige psychotherapeuten die zich voortdurend bijscholen en inspiratie opdoen bij elkaar. Zo kunnen we jou, je kind, je gezin beter begeleiden.

Iedere therapeut heeft een unieke en waardevolle bijdrage. Deze kracht van samenwerking en diversiteit straalt ook uit in de sfeer van onze ruimtes, de omgang met elkaar.

Er is een brede waaier aan therapeutische invalshoeken vertegenwoordigd:

Onze therapeuten

Mieke

Stalpaert

Mieke Stalpaert

Contact: +32 474 31 92 14 of mieke.stalpaert@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: angst, paniekaanvallen, trauma, stress, autisme, HSP (hoogsensitief), depressie, overprikkeling, adoptievragen, psychosomatische klachten, fibromyalgie, AD(H)D

Doelgroep: baby’s, kinderen, jongeren, ouders, volwassenen, mensen met mentale beperking, ouderen

Opleidingen: EMDR practitioner (kind en volwassene), contextuele therapie, creatieve therapie, kindertolk, re-attach, polyvagaaltheorie i.o.

Ilse

Depoorter

Ilse Depoorter

Contact: +32 485 13 24 75 of ilse.depoorter@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: emotionele problemen, relationele problemen, rouw- en verlieservaringen, eenvoudig/ complex trauma

Doelgroep: koppels, volwassenen, jongeren en kinderen

Opleidingen: Systeemtherapie, contextuele therapie, familieopstellingen, rouw- en verliescounselor, EFT therapeut (basis+ gevorderde), EMDR practitioner, hartcoherentie

Nadine

Goeminne

Nadine Goeminne

Contact: +32 472 43 87 15 of nadine.goeminne@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: alcoholverslaving, emotionele problemen, relatieproblemen, scheiding, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, assertiviteit, samengestelde gezinnen, burn-out, omgang met naasten met alcoholprobleem,…

Doelgroep: adolescenten, volwassenen, koppels, gezinnen

Opleidingen:leerkracht, contextuele en systemisch counselor, coaching & mindset. Ervaringsdeskundige alcoholverslaving

Kimberly

Thiryn

Kimberly Thiryn

Contact: +32 498 20 45 56 of kimberly.thiryn@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: relatieproblemen, echtscheidingen, depressies, angstproblematieken, vechtscheiding,...

Doelgroep: koppels, (jong)volwassenen, adolescenten, gezinnen

Opleidingen: sociaal werk, klinische psychologie, EMDR i.o

Sarah

Vermeir

Sarah Vermeir

Contact: +32 478 74 03 25 of sarah.vermeir@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: autisme, AD(H)D, hoogsensitief, stress, angsten, familie en gezin, echtscheiding

Doelgroep: kinderen, jongeren en gezinnen

Opleidingen: sociaal werk, experiëntele- en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie en systemische counseling i.o.

Jill

Van den Branden

Sarah Vermeir

Contact: +32 474 54 80 69 of jill.vandenbranden@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: PTSD, trauma, EMDR, loopbaanbegeleiding, stress en burn-out, angsten, AD(H)D, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingszorg (alcohol, drugs, gamen, gokken, etc), omgevingszorg, werkgerelateerde moeilijkheden, relationele problemen, contextuele topics, etc.

Doelgroep: volwassenen (persoon zelf en/of omgeving), koppels en gezinnen.

Opleidingen: Klinische Psychologie, EMDR-therapie, Loopbaancoach, Stress en burn-out coach en Relatie-, gezins-, en systeempsychotherapie i.o.

Kim

Raes

Kim Raes

Contact: +32 472 36 72 35 of kim.raes@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: angst, autisme, AD(H)D, scheiding, rouw- en verlieservaringen, opvoeding, stress, sociale vaardigheden, familie en gezin, intelligentie onderzoek …

Doelgroep: (jonge) kinderen en hun gezinnen

Opleidingen: Master in de Klinische Psychologie, Experiëntele- en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie, creatief therapeut

Jo

Verdonck

Jo Verdonck

Contact: +32 499 56 80 09 of jo.verdonck@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: stress & burn-out, hooggevoeligheid, overprikkeling, levensvragen, laag zelfbeeld, rouw- & verlieservaringen, emotionele blokkades, relatietherapie, angsten, verslavingen

Doelgroep: (jong)volwassenen, ouderen, mensen met een beperking

Opleidingen: integrale-, stress en burn-out-, systemisch-, creatief-fysiek coach, EFT (Emotional Freedom Techniques), EMDR workshop. Ervaringsdeskundige burn-out / rouw & verlies / HSP.

Gwendy

Servaas

Gwendy Servaas

Contact: +32 472 56 33 27 of gwendy.servaas@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: stress en burn-out, AD(H)D, autisme, HSP, angst, laag zelfvertrouwen, verlies- en rouwverwerking, moeilijke relatie- en gezin gerelateerde situaties, koppeltherapie, begeleiding bij loopbaanvragen

Doelgroep: jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen

Opleidingen: bachelor in de sociale verpleegkunde, systemische- en contextuele hulpverlening, coaching en counseling, oplossingsgerichte therapie, koppeltherapie, loopbaanbegeleiding, stress- en burn-outbegeleiding, verlies- en rouwtherapie, praktische psychologie i.o.

Yasmine

De Scheemaeker

Yasmine De Scheemaeker

Contact: +32 471 26 70 60 of yasmine.de.scheemaeker@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: rouw en verlies: scheiding, overlijden, ziekte. Begeleiden van mantelzorgers

Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mantelzorgers

Opleidingen: sociaal werk, rouw- & verliesconsulent, creatieve rouwtherapie, individueel emotioneel begeleider, ervaringsdeskundige als mantelzorger

Nathalie

Bruyland

Nathalie Bruyland

Contact: +32 476 71 75 73 of nathalie.bruyland@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: omgaan met veranderingen, omgaan met stress, angst- en paniekgevoelens, emotionele problemen, laag zelfbeeld, rouw- en verlieservaringen, identiteits- en zingevingsvragen

Doelgroep: (jong)volwassenen, koppels en gezinnen

Opleidingen: Bachelor in Gezinswetenschappen, counseling en coaching, bewustzijnscoaching, rouw en verlies , hartcoherentie, systemisch coaching i.o.

Isabel

Poppe

Isabel Poppe

Contact: +32 484 43 82 73 of isabel.poppe@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: hoogsensitiviteit, overprikkeling, emotieregulatie, zelfbeeld, stress

Doelgroep: adolescenten en volwassenen

Opleidingen: lifecoaching, yoga teacher

Nele

Bulens

Nathalie Bruyland

Contact: +32 497 92 80 22 of nele.bulens@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: opvoedings- gezin- en familie gerelateerde thema’s, zingeving, identiteitsvorming en (mentale) weerbaarheid

Doelgroep: ouders en gezinnen

Opleidingen: bachelor in de ergotherapie, postgraduaat creativiteit en innovatie, kindertolk, changemanagment (the art of human impact) i.o, ervaren vormingswerker, ervaring in strategieën zoals waarderend leren, ervaringsgericht leren en talentontwikkeling, ervaring in meditatie, visualisatie en systemisch werk, opvoedingsdeskundigheid via de werking van het Vlaams concept Huis van het Kind

Anja

De Saedeleir

Anja Desaedeleir

Contact: +32 477 75 08 51 of anja.desaedeleir@hedentherapie.be

Specifieke thema’s:faalangst, onrust, schaamte, gevoel van leegte, schuldgevoelens, rouw, hoogsensitief, stress, trauma, innerlijke kind

Doelgroep: kinderen en volwassenen

Opleidingen: systeemwerk en familieopstellingen, EFT, relaxatie en lichaamswerk, burn-out/bore-out coach, HSP Coach, kinder- en jongerencoach

Ons team bestaat uit goed opgeleide en ervaren psychotherapeuten die vanuit verschillende invalshoeken oplossingen proberen aan te reiken voor datgene wat jou, je relatie, je gezin belemmert in het heden én de toekomst.

We werken, met je toestemming, samen met artsen, psychiaters, CLB, CAW, CGG, OCMW, VDAB en tal van andere zorg- en hulpinstanties.