Leer (H)eden kennen

We zijn een team van warme, maar tevens deskundige psychotherapeuten die zich voortdurend bijscholen en inspiratie opdoen bij elkaar. Zo kunnen we jou, je kind, je gezin beter begeleiden.

Iedere therapeut heeft een unieke en waardevolle bijdrage. Deze kracht van samenwerking en diversiteit straalt ook uit in de sfeer van onze ruimtes, de omgang met elkaar.

Er is een brede waaier aan therapeutische invalshoeken vertegenwoordigd:

Onze therapeuten

Mieke

Stalpaert

Mieke Stalpaert

Contact: +32 474 31 92 14 of mieke.stalpaert@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: angst, paniekaanvallen, trauma, stress, autisme, HSP (hoogsensitief), depressie, overprikkeling, adoptievragen, psychosomatische klachten, fibromyalgie, AD(H)D

Doelgroep: baby’s, kinderen, jongeren, ouders, volwassenen, mensen met mentale beperking, ouderen

Opleidingen: EMDR practitioner (kind en volwassene), contextuele therapie, creatieve therapie, kindertolk, re-attach

Ann

De Backer

Ann De Backer

Contact: +32 494 29 20 28 of ann.debacker@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: gezin, opvoeding, ouder kinderproblemen, echtscheiding, assertiviteit, hooggevoeligheid, burn-out, emotionele problemen, rouw- en verlieservaringen

Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, ouderen

Opleidingen: contextuele therapie, kindertherapie, gezinsbegeleiding, positieve heroriëntering, oplossingsgericht begeleiden, master criminologie

Heidi

Verdurme

Heidi Verdurme

Contact: +32 476 33 27 99 of heidi.verdurme@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: burn-out, stress, angst, autisme, ADHD, HSP, familie en gezin, echtscheiding, ouder kinderproblemen, psychosomatische klachten, rouw- en verlieservaringen, relatieproblemen

Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen, gezin en familie, mensen met een beperking, koppels

Opleidingen: systeemtherapeut i.o., master orthopedagogiek, contextuele gezinsbegeleiding, oplossingsgerichte begeleiding

Ilse

Depoorter

Ilse Depoorter

Contact: +32 485 13 24 75 of ilse.depoorter@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: emotionele problemen, relationele problemen, rouw- en verlieservaringen, eenvoudig/ complex trauma

Doelgroep: koppels, volwassenen, jongeren en kinderen

Opleidingen: systeemtherapie, contextuele therapie, familieopstellingen, rouw- en verliescounselor, EFT therapeut (basis+ gevorderde), EMDR practitioner, hartcoherentie i.o.

Nadine

Goeminne

Nadine Goeminne

Contact: +32 472 43 87 15 of nadine.goeminne@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: alcoholverslaving, emotionele problemen, relatieproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, assertiviteit, samengestelde gezinnen, burn out, omgang met naasten met alcoholprobleem

Doelgroep: adolescenten, volwassenen, koppels, gezinnen

Opleidingen:coaching & mindset academy: gecertificeerd executive mindset coach. Ervaringsdeskundige alcoholverslaving, contextuele en systemisch counselor i.o.

Kimberly

Thiryn

Kimberly Thiryn

Contact:+32 498 20 45 56 of kimberly.thiryn@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: relatieproblemen, echtscheidingen, depressies, angstproblematieken,...

Doelgroep:koppels, (jong)volwassenen, adolescenten, gezinnen

Opleidingen: sociaal werk, klinische psychologie, systeemtherapieopleiding i.o.

Sarah

Vermeir

Sarah Vermeir

Contact:+32 478 74 03 25 of sarah.vermeir@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: autisme, AD(H)D, hoogsensitief, stress, angsten, familie en gezin, echtscheiding

Doelgroep: kinderen, jongeren en gezinnen

Opleidingen: sociaal werk, experiëntele- en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie i.o.

Jill

Van den Branden

Sarah Vermeir

Contact:+32 474 54 80 69 of jill.vandenbranden@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: loopbaanbegeleiding, stress en burn-out, AD(H)D, autisme, verslavingszorg (alcohol, drug, gamen en gokken), omgevingszorg (familieleden van personen met een verslaving of andere problematieken), studiegerelateerde en werkgerelateerde moeilijkheden

Doelgroep: jongeren, volwassenen (persoon zelf en omgeving)

Opleidingen: Master in de Klinische Psychologie, Loopbaancoach, Stress en Burn-out Coach

Kim

Raes

Kim Raes

Contact:+32 472 36 72 35 of kim.raes@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: angst, autisme, AD(H)D, scheiding, rouw- en verlieservaringen, opvoeding, stress, sociale vaardigheden, familie en gezin,…

Doelgroep: (jonge) kinderen en hun gezinnen

Opleidingen: Master in de Klinische Psychologie, Experiëntele- en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie i.o.

Ons team bestaat uit goed opgeleide en ervaren psychotherapeuten die vanuit verschillende invalshoeken oplossingen proberen aan te reiken voor datgene wat jou, je relatie, je gezin belemmert in het heden én de toekomst.

We werken, met je toestemming, samen met artsen, psychiaters, CLB, CAW, CGG, OCMW, VDAB en tal van andere zorg- en hulpinstanties.