Leer (H)eden kennen

We zijn een team van warme, maar tevens deskundige psychotherapeuten die zich voortdurend bijscholen en inspiratie opdoen bij elkaar. Zo kunnen we jou, je kind, je gezin beter begeleiden.

Iedere therapeut heeft een unieke en waardevolle bijdrage. Deze kracht van samenwerking en diversiteit straalt ook uit in de sfeer van onze ruimtes, de omgang met elkaar.

Er is een brede waaier aan therapeutische invalshoeken vertegenwoordigd:

Onze therapeuten

Mieke

Stalpaert

Mieke Stalpaert

Contact: +32 474 31 92 14 of mieke.stalpaert@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: angst, paniekaanvallen, trauma, stress, autisme, HSP (hoogsensitief), depressie, overprikkeling, adoptievragen, psychosomatische klachten, fibromyalgie, AD(H)D

Doelgroep: baby’s, kinderen, jongeren, ouders, volwassenen, mensen met mentale beperking, ouderen

Opleidingen: EMDR practitioner (kind en volwassene), contextuele therapie, creatieve therapie, kindertolk, re-attach

Ann

De Backer

Ann De Backer

Contact: +32 494 29 20 28 of ann.debacker@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: gezin, opvoeding, ouder kinderproblemen, echtscheiding, assertiviteit, hooggevoeligheid, burn-out, emotionele problemen, rouw- en verlieservaringen

Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, ouderen

Opleidingen: contextuele therapie i.o., kindertherapie i.o., gezinsbegeleiding, positieve heroriëntering, master criminologie

Heidi

Verdurme

Heidi Verdurme

Contact: +32 476 33 27 99 of heidi.verdurme@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: burn-out, stress, angst, autisme, ADHD, HSP, familie en gezin, echtscheiding, ouder kinderproblemen, psychosomatische klachten, rouw- en verlieservaringen

Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen, gezin en familie, mensen met een beperking

Opleidingen: systeemtherapeut i.o., master orthopedagogiek, contextuele gezinsbegeleiding, oplossingsgerichte begeleiding

Ilse

Depoorter

Ilse Depoorter

Contact: +32 485 13 24 75 of ilse.depoorter@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: emotionele problemen, relationele problemen, rouw- en verlieservaringen, eenvoudig/ complex trauma

Doelgroep: koppels, volwassenen, jongeren en kinderen

Opleidingen: systeemtherapie, contextuele therapie, familieopstellingen, rouw- en verliescounselor, EFT therapeut (basis+ gevorderde), EMDR practitioner

Anne

Demey

Anne Demey

Contact: +32 479 52 40 85 of anne.demey@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: relatie- en gezinsproblemen, agressie, verslaving, rouw en verlies, depressie, zelfmoordgedachten, stress, burn-out,...

Doelgroep: jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen

Opleidingen: postgraduaat relatie-, gezins- en systeempsychotherapie i.o., master klinische psychologie

Nadine

Goeminne

Nadine Goeminne

Contact: +32 472 43 87 15 of nadine.goeminne@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: alcoholverslaving, emotionele problemen, relationele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, assertiviteit,…

Doelgroep: adolescenten, volwassenen, koppels, gezinnen

Opleidingen: coaching & mindset academy: gecertificeerd executive mindset coach. Ervaringsdeskundige alcoholverslaving

Kimberly

Thiryn

Kimberly Thiryn

Contact:+32 498 20 45 56 of kimberly.thiryn@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: relatieproblemen, echtscheidingen, depressies, angstproblematieken,...

Doelgroep: koppels, (jong)volwassenen, adolescenten

Opleidingen: sociaal werk, klinische psychologie

Ons team bestaat uit goed opgeleide en ervaren psychotherapeuten die vanuit verschillende invalshoeken oplossingen proberen aan te reiken voor datgene wat jou, je relatie, je gezin belemmert in het heden én de toekomst.

We werken, met je toestemming, samen met artsen, psychiaters, CLB, CAW, CGG, OCMW, VDAB en tal van andere zorg- en hulpinstanties.