Leer (H)eden kennen

We zijn een team van warme, maar tevens deskundige psychotherapeuten die zich voortdurend bijscholen en inspiratie opdoen bij elkaar. Zo kunnen we jou, je kind, je gezin beter begeleiden.

Iedere therapeut heeft een unieke en waardevolle bijdrage. Deze kracht van samenwerking en diversiteit straalt ook uit in de sfeer van onze ruimtes, de omgang met elkaar.

Er is een brede waaier aan therapeutische invalshoeken vertegenwoordigd:

Onze therapeuten

Mieke

Stalpaert

Mieke Stalpaert

Contact: +32 474 31 92 14 of mieke.stalpaert@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: angst, paniekaanvallen, trauma, stress, autisme, HSP (hoogsensitief), depressie, overprikkeling, adoptievragen, psychosomatische klachten, fibromyalgie, AD(H)D

Doelgroep: baby’s, kinderen, jongeren, ouders, volwassenen, mensen met mentale beperking, ouderen

Opleidingen: EMDR practitioner (kind en volwassene), contextuele therapie, creatieve therapie, kindertolk, re-attach

Ilse

Depoorter

Ilse Depoorter

Contact: +32 485 13 24 75 of ilse.depoorter@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: emotionele problemen, relationele problemen, rouw- en verlieservaringen, eenvoudig/ complex trauma

Doelgroep: koppels, volwassenen, jongeren en kinderen

Opleidingen: Systeemtherapie, contextuele therapie, familieopstellingen, rouw- en verliescounselor, EFT therapeut (basis+ gevorderde), EMDR practitioner, hartcoherentie

Nadine

Goeminne

Nadine Goeminne

Contact: +32 472 43 87 15 of nadine.goeminne@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: alcoholverslaving, emotionele problemen, relatieproblemen, scheiding, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, assertiviteit, samengestelde gezinnen, burn-out, omgang met naasten met alcoholprobleem, loopbaanbegeleiding, …

Doelgroep: adolescenten, volwassenen, koppels, gezinnen

Opleidingen:contextuele en systemisch counselor, coaching & mindset, loopbaancoach. Ervaringsdeskundige alcoholverslaving

Kimberly

Thiryn

Kimberly Thiryn

Contact: +32 498 20 45 56 of kimberly.thiryn@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: relatieproblemen, echtscheidingen, depressies, angstproblematieken, vechtscheiding,...

Doelgroep:koppels, (jong)volwassenen, adolescenten, gezinnen

Opleidingen: sociaal werk, klinische psychologie

Sarah

Vermeir

Sarah Vermeir

Contact: +32 478 74 03 25 of sarah.vermeir@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: autisme, AD(H)D, hoogsensitief, stress, angsten, familie en gezin, echtscheiding

Doelgroep: kinderen, jongeren en gezinnen

Opleidingen: sociaal werk, experiëntele- en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie en systemische counseling i.o.

Jill

Van den Branden

Sarah Vermeir

Contact: +32 474 54 80 69 of jill.vandenbranden@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: loopbaanbegeleiding, stress en burn-out, AD(H)D, autisme, verslavingszorg (alcohol, drug, gamen en gokken), omgevingszorg (familieleden van personen met een verslaving of andere problematieken), studiegerelateerde en werkgerelateerde moeilijkheden

Doelgroep: jongeren, volwassenen (persoon zelf en omgeving), koppels en gezinnen

Opleidingen: master in de Klinische Psychologie, EMDR-therapie, Loopbaancoach, Stress en burn-out coach, Relatie-, gezins-, en systeempsychotherapie i.o.

Kim

Raes

Kim Raes

Contact: +32 472 36 72 35 of kim.raes@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: angst, autisme, AD(H)D, scheiding, rouw- en verlieservaringen, opvoeding, stress, sociale vaardigheden, familie en gezin, intelligentie onderzoek …

Doelgroep: (jonge) kinderen en hun gezinnen

Opleidingen: Master in de Klinische Psychologie, Experiëntele- en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie, creatief therapeut i.o

Jo

Verdonck

Jo Verdonck

Contact: +32 499 56 80 09 of jo.verdonck@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: stress & burn-out, hooggevoeligheid, overprikkeling, levensvragen, laag zelfbeeld, rouw- & verlieservaringen, emotionele blokkades, relatietherapie, angsten, verslavingen

Doelgroep: (jong)volwassenen, ouderen, mensen met een beperking

Opleidingen: integrale-, Stress en Burn-Out-, Systemisch-, Creatief-fysiek Coach, EFT (Emotional Freedom Techniques). Ervaringsdeskundige Burn-Out / Rouw & verlies / HSP

Lenny

Smits

Lenny Smits

Contact: +32 486 85 66 17 of lenny.smits@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: Yoga en mindfulness, studiecoaching, faalangst, HSP (hooggevoeligheid), stress en angst, paniekaanvallen, relaxatie

Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen

Opleidingen: leerkracht, yogatherapie en mindfulness opleiding, socio-emotionele basisopleiding voor jongeren, ervaringsdeskundige HSP, yinyoga docent, ergotherapie i.o.

Els

Tas

Els Tas

Contact: +32 492 44 81 91 of els.tas@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: rouw- en verlieservaringen, stress en burn-out, opvoedingsondersteuning, angstproblematieken, emotionele problemen, laag zelfbeeld, sociale vaardigheden, scheiding,…

Doelgroep: kinderen, jongeren, (jong)volwassenen, gezinnen

Opleidingen: Master in de Klinische Psychologie (relatie- en gezinstherapie), Oplossingsgericht Cognitief Systemisch Psychotherapeut i.o., Motiverende Gespreksvoering, Ervaringsdeskundige burn-out

Julie

Delodder

Julie Delodder

Contact: +32 496 11 23 24 of julie.delodder@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: depressie en eetstoornissen, hooggevoeligheid, stress en burn-out, rouw- en verlieservaringen, levensvragen, angsten, laag zelfbeeld

Doelgroep: adolescenten, volwassenen, ouderen, Engelstaligen

Opleidingen: leerkracht, bewustzijnscoaching, loopbaancoaching & outplacement, reiki, EFT (Emotional Freedom Techniques). Ervaringsdeskundige anorexia, Burn-Out / Rouw & verlies / HSP

Gwendy

Servaas

Gwendy Servaas

Contact: +32 472 56 33 27 of gwendy.servaas@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: stress en burn-out, AD(H)D, autisme, HSP, angst, verlies- en rouwverwerking, moeilijke relatie- en gezin gerelateerde situaties, echtscheiding, levensvragen op verschillende domeinen, loopbaanbegeleiding

Doelgroep: jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen

Opleidingen: bachelor in de sociale verpleegkunde, systemische- en contextuele hulpverlening, coaching en counseling, oplossingsgerichte therapie, loopbaanbegeleiding, stress- en burn-outbegeleiding, verlies- en rouwtherapie, praktische psychologie i.o.

Yasmine

De Scheemaeker

Yasmine De Scheemaeker

Contact: +32 471 26 70 60 of yasmine.de.scheemaeker@hedentherapie.be

Specifieke thema’s: rouw en verlies: scheiding, overlijden, ziekte. Begeleiden van mantelzorgers

Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mantelzorgers

Opleidingen: sociaal werk, rouw- & verliesconsulent, creatieve rouwtherapie, individueel emotioneel begeleider, ervaringsdeskundige als mantelzorger

Ons team bestaat uit goed opgeleide en ervaren psychotherapeuten die vanuit verschillende invalshoeken oplossingen proberen aan te reiken voor datgene wat jou, je relatie, je gezin belemmert in het heden én de toekomst.

We werken, met je toestemming, samen met artsen, psychiaters, CLB, CAW, CGG, OCMW, VDAB en tal van andere zorg- en hulpinstanties.